Øvelse 9 kårings program

Øvelsen afvikles i område, hvor der findes naturlige forhindringer.
Kommando: ”Stop manden” - ”Slip” - ”På Plads” eller ”Dæk” - ”Fremad Gå”
Bemærk: Det er tilladt at hunden straks slipper figuranten, når denne er
passiv, sker dette ikke, skal den fastholde sit bid, indtil den kommanderes til at slippe.
Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelses-ærme på armen og med en ca. 1 cm tyk og passende lang stok i modsatte hånd. Stokken kan være en ”slagstok - læder”
Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line anråbe personen en gang, hvorefter hunden sendes på stop.
Føreren skal straks efter anråbet standse op og afvente tegn fra kårings-
manden, før føreren må løbe frem til sin hund.
Kåringsmanden skal, straks efter figuranten er passiv, give tegn til føreren. Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder.
Når hunden er ca. 20 m fra personen, vender denne omkring og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden, som frygtløst skal bide sig fast i personens beskyttede arm.
Personen tildeler hunden 2 lette slag mod hundens ryg eller sider. Hvis
hunden viger i forbindelse med truslen eller slipper efter første stokkeslag, skal personen fortsætte sin truende adfærd. Hvis hunden igen viger eller
slipper, kan hunden ikke bestå og øvelsen afbrydes.
Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel. Såfremt personen er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.
I bevogtningsfasen skal hunden forblive foran personen, afdækket, siddende eller stående.
Fastholder hunden sit bid, skal den straks slippe på kommando fra føreren. Vil hunden ikke slippe på kommando, kan den ikke bestå. Føreren skal efter-følgende foretage afvæbning og anholdelse af personen, hvorefter føreren træder et skridt tilbage og med kommandoen ”på plads” får sin hund på plads. Kåringsmanden kommanderer ”linen på” og ”tak”, hvorefter øvelsen er slut.Stokken afleveres til kåringsmanden. Kommandoer afgivet efter hunden har sluppet, ”dæk”- eller ”på plads” kommandoer, der ikke efterkommes, medfører fradrag.