Øvelse 10 kårings program

Kommando: ”Stop manden” - ”Slip” - ”På Plads” eller ”Dæk” - ”Fremad Gå”
Bemærk: Det er tilladt at hunden straks slipper figuranten, når denne er
passiv, sker dette ikke, skal den fastholde sit bid, indtil den kommanderes til at slippe.
Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelses-ærme på armen og med en pistol i modsatte hånd.
Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line anråbe personen en gang, hvorefter hunden sendes på stop.
Når hunden er halvvejs ude ved personen, afgiver denne 1 skud mod hunden,
som frygtløst skal fortsætte og bide sig fast i personens beskyttede arm.
Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel.
Hundeføreren, skal efter skuddet søge dækning. Føreren skal beordre
personen til at slippe pistolen og række den frie hånd i vejret. Personen l
ægger pistolen i sin lomme og viser tegn på overgivelse ved at række hånden i vejret. Føreren må herpå løbe frem til sin hund. Såfremt personen herefter er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.
I bevogtningsfasen skal hunden forblive foran personen, afdækket, siddende eller stående.
Fastholder hunden sit bid, skal den straks slippe på kommando fra føreren.
Vil hunden ikke slippe på kommando, kan den ikke bestå. Føreren skal efter-
følgende foretage afvæbning og anholdelse af personen, hvorefter føreren træder et skridt tilbage og med kommandoen ”på plads” får sin hund på plads. Kåringsmanden kommanderer ”linen på” og ”tak”, hvorefter øvelsen er slut. Pistolen
afleveres til kåringsmanden. Kommandoer afgivet efter hunden har sluppet, ”dæk” eller ”på plads”- kommandoer, der ikke efterkommes, medfører fradrag.