Udførsel kåring øv 3

Tilladte kommandoer: ”Apport” - ”Slip” - ”På Plads”. Animeringer er ikke tilladte.
HF stiller sig med hunden på plads, uden line.
HF informerer dommeren om hunden afleverer foran eller på plads.
HF melder "klar" til dommeren.
Dommeren giver apportbukken til HF.
HF ser på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker "ok").
HF kaster apportbukken cirka 10 meter ud.
HF ser igen på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker "ok") efter cirka 5 sekunder.
HF kommanderer "apport”.
Hunden apporterer apportbukken.
Aflevering på plads:
HF ser på dommeren, når hunden igen sidder på plads.
Dommeren giver tegn (nikker "ok") efter cirka 5 sekunder.
HF kommanderer "slip" og tager apportbukken fra hunden.
HF ser på dommeren.
Aflevering foran:
HF ser på dommeren, når hunden sidder foran HF.
Dommeren giver tegn (nikker "ok") efter cirka 5 sekunder.
HF kommanderer "slip" og tager apportbukken fra hunden.
HF kommanderer ”på plads”.
HF ser på dommeren.
Dommeren siger "tak".
Øvelsen er slut.