Udførsel kåring øv 5

Tilladte kommandoer: ”Giv Hals” el. ”Halse”. Animeringer er ikke tilladte.
HF stiller sig med hunden på plads (uden line) - og med ryggen/siden til dommeren, på det sted dommeren anviser.
HF melder "klar" til dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker "ok").
HF kommanderer "giv hals".
Dommeren siger "tak" efter cirka 10 glam.
Øvelsen er slut.