Udførsel kåring øv 6

Tilladte kommandoer: ”Dæk”. Animeringer er ikke tilladte.
HF stiller sig med hunden på det sted som dommeren anviser.
HF melder "klar" til dommeren.
HF ser på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker "ok").
HF kommanderer "dæk".
HF ser på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker "ok").
HF går i skjul, anvist af dommeren.
Hunden skal være afdækket i 2 min.
Dommer/tidtager giver tegn (nikker "ok") til at HF kan kalde på hunden.
HF fløjter/kalder på hunden.
Hunden løber hen til HF.
Dommeren siger "tak"
Øvelsen er slut.