Udførsel kåring øv 10

Tilladte kommandoer: ”Stop manden” - ”Slip” - ”På Plads” - ”Fremad Gå”. Animeringer er ikke tilladte.
HF ankommer med hunden i line.
HF informerer dommeren om hunden slipper på passiv eller kommando.
HF melder "klar" til dommeren.
Dommeren siger "værsgo".
HF går patrulje ad aftalt sti.
Figuranten kommer frem fra et skjul.
HF anråber figuranten "Halløj De der - stop eller jeg slipper min hund - stop eller jeg slipper min hund".
Hunden løses fra sin line ”stop manden”.
Figuranten flygter - figuranten affyrer et pistolskud mod hunden, når hunden er cirka halvvejs mellem HF og figurant.
Når skuddet affyres, skal HF gå i skjul, evt. sætte sig på knæ hvis der ikke er noget skjul i nærheden.
Når hunden har bidt sig fast i ærmet råber HF til figuranten (stadig fra sit skjul) "Smid pistolen og ræk hånden i vejret".
Når figurantens hånd er i vejret, løber HF ud til hund og figurant.
HF samler pistolen op og træder et skridt tilbage. (Hvis det f.eks. regner og der er mudret, kan HF få at vide fra dommeren inden øvelsen startes, at dommeren har aftalt med figuranten, at figuranten IKKE skal smide pistolen, men at figuranten istedet putter pistolen i lommen).
Hunden slipper på kommando:
HF kommanderer "slip" mens hunden er i ærmet og "på plads" når hunden har sluppet ærmet.

Hunden slipper på passiv:
HF kommanderer "på plads".

Hunden afdækkes evt., mens figuranten visiteres.
Hunden tages herefter i line.
Figuranten indtransporteres til dommeren med hunden på plads, kommando til figurant ”fremad gå”.
Dommeren siger "tak"
Øvelsen er slut.