Etablering af fjernvarmeværk bag flyvepladsen

Kære Skovboere

Vi og de øvrige klubber på Pilebækgård har modtaget en nabohøring fra Køge Kommune, idet der skal etableres et fjernvarmeværk på området oppe bag flyvepladsen/Køge hundeskoles runderingsbane.

I den anledning har en del af bestyrelsen haft dels et møde med Køge kommune, og dels øvrige klubber, hvortil det også lykkedes at få formanden for kultur og idræt til at dukke op.

På mødet med de øvrige klubber blev det aftalt at lave et samlet høringssvar til kommunen, hvor især adgangsvej i f.m. byggefasen ville blive anfægtet, og beskrive konsekvenserne heraf. Derudover vil vi også pege på en alternativ løsning.

Deadline for høringen er d. 20. maj, hvorfor tiden er lidt knap. Derfor denne foreløbige orientering til jer omkring processen – vi vil efter d. 20. maj invitere til et medlemsmøde, hvor vi præsenterer de mulige konsekvenser for jer. 

Bestyrelsen