Kårings programmet

Konkurrence teknik - Kåringsprogrammet

Dette er oprindelig udarbejdet af Gitte Freytag fra Roskilde afdeling. Det er opdateret med forklaringer fra den "grønne bog" og rettet efter de nye regler af Lone Pridal.Udførelse og bedømmelse:

Point: 96+140/10 = 110,0


Bestået:

Kåringsprøven er bestået, når hunden har opnået i alt 95,0 point af 110,0 point.

Det er dog en betingelse, at:

 • hunden ikke får 0 point i øvelse 2
 • hunden ikke får 0 point i to af øvelserne 1 og 3 – 6
 • hunden opnår minimum 10 point excl. appelpoint i øvelserne 7 – 10.

Kåringen er en brugshundeprøve, der sigter frem mod deltagelse i foreningens konkurrenceprogram. Kåringen skal både udførelsesmæssigt og bedømmelsesmæssigt sigte frem mod dette indenfor rammerne af godkendelsesprogrammet for politiets patruljehunde. Udførelse af øvelserne skal i øvrigt, med de undtagelser, som nævnes i kåringsprogrammet, være som i konkurrenceprogrammet. Bedømmelsen af øvelserne skal ligeledes, med de undtagelser der er nævnt i kåringsprogrammet, være som i konkurrenceprogrammet. Ved fradrag og bedømmelse af helhedsindtrykket, skal der tages hensyn til, at der i kåringsprogrammet er færre point til rådighed end i konkurrenceprogrammet. Mellem øvelserne må hunden roses og belønnes kortvarigt. Der må kun benyttes de i programmet anførte kommandoer. Ønsker føreren af tjenstlige årsager at anvende en anden kommando end den tilladte, meddeles dette forud til dommerne. Samme kommando skal benyttes gennem hele øvelsen. For yderligere information henvises til ”Dokument for Kåringsmænd”, der kan findes på foreningens hjemmeside.

Appelpoint:
Ved appel forstås den villighed og arbejdsglæde, hvormed hunden følger førerens tegn og kommandoer, samt den energi og forståelse, der udvises af hund og fører under udførelsen af de enkelte øvelser. Appelpoint tildeles som særskilte tiendedele i de enkelte øvelser.

Øvelse 1:

"Lineføring"

Point: 6+10/10 = 7,0Tilladte kommandoer: ingen kommandoer og animeringer er tilladte.

 • HF stiller sig med hunden på plads foran dommeren med hunden i line.
 • HF melder "klar" til dommeren.
 • Dommeren begynder at dirigere med HF.
 • Dommeren siger "tak".
 • Øvelsen er slut.

 

Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando/animering sætte sig ved førerens venstre side under op standsninger. Linen skal være slap, også i vendinger. Venstrehåndede førere kan vælge at føre hunden på sin højre side på tilsvarende måde.


Øvelse 2:

"Fri ved fod"

Point: 6+10/10 = 7,0Tilladte kommandoer: ingen kommandoer og animeringer er tilladte.

 • HF stiller sig med hunden på plads foran dommeren.
 • Hunden er ikke i line.
 • HF melder "klar" til dommeren.
 • Dommeren begynder at dirigere med HF.
 • Hunden skal føres på venstre side.
 • Hundens højre skulder skal være ud for HF´s venstre knæ.
 • Hunden skal sætte sig uden kommando/amineringer ved op standsninger.
 • Dommeren siger "tak".
 • Øvelsen er slut.

 

Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando/animering sætte sig ved førerens venstre side under op standsninger. Venstrehåndede førere kan vælge at føre hunden på sin højre side på tilsvarende måde.


Øvelse 3:

"Apportering"

Point: 6+10/10 = 7,0Tilladte kommandoer: ”Apport” - ”Slip” - ”På Plads”. Animeringer er ikke tilladte.

 • HF stiller sig med hunden på plads, uden line.
 • HF informerer dommeren om hunden afleverer foran eller på plads.
 • HF melder "klar" til dommeren.
 • Dommeren giver apportbukken til HF.
 • HF ser på dommeren.
 • Dommeren giver tegn (nikker "ok").
 • HF kaster apportbukken cirka 10 meter ud.
 • HF ser igen på dommeren.
 • Dommeren giver tegn (nikker "ok") efter cirka 5 sekunder.
 • HF kommanderer "apport”.
 • Hunden apporterer apportbukken.

 • Aflevering på plads:
  • HF ser på dommeren, når hunden igen sidder på plads.
  • Dommeren giver tegn (nikker "ok") efter cirka 5 sekunder.
  • HF kommanderer "slip" og tager apportbukken fra hunden.
  • HF ser på dommeren.

 • Aflevering foran:
  • HF ser på dommeren, når hunden sidder foran HF.
  • Dommeren giver tegn (nikker "ok") efter cirka 5 sekunder.
  • HF kommanderer "slip" og tager apportbukken fra hunden.
  • HF kommanderer på plads”.
  • HF ser på dommeren.

 • Dommeren siger "tak".
 • Øvelsen er slut.

Føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende tæt, lige foran føreren eller siddende ved førerens venstre side. Der anvendes en rund træpind. Længde ca. 20 cm. Tykkelse ca. 6 cm. Apporten skal kastes mindst 10 m ud fra føreren. Den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en ”på plads” kommando når apporten er afleveret. Det er underordnet, hvordan hunden efterfølgende kommer på plads – om den går bagom føreren eller går direkte ind. Øvelsen er først slut, når hunden sidder ved førerens venstre side. Føreren skal inden øvelsen oplyse afleveringsform. Hvis hunden ikke bringer apporten ind til føreren, gives 0 i øvelsen.


Øvelse 4:

"Spring"

Point: 6+10/10 = 7,0Tilladte kommandoer: ”Fremad Spring” el. ”Fremad Hop”. Animeringer er ikke tilladte.

 • HF stiller sig med hunden på plads foran springbrættet.
 • Linen tages af hunden.
 • HF melder "klar" til dommeren.
 • HF ser på dommeren.
 • Dommeren giver tegn (nikker "ok").
 • HF kommanderer "fremad spring" og løber højre rundt om springbrættet.
 • Hunden springer over springbrættet og går direkte på plads hos HF.
 • HF står med hunden på plads og ser på dommeren.
 • Dommeren siger "tak".
 • Øvelsen er slut.

Hunden skal på kommando foretage spring over 1,5 m højt plankeværk med monteret nedløbsrampe og uden kommando derefter sætte sig på plads ved førerens venstre side. Der kan gives 2. forsøg mod fradrag af 2 point. Springbrættet er et "plankeværk" der er 1,5 meter højt og med en rampe på bagsiden.


Øvelse 5:

"Halsgivning"

Point: 6+10/10 = 7,0Tilladte kommandoer: ”Giv Hals” el. ”Halse”. Animeringer er ikke tilladte.

 • HF stiller sig med hunden på plads (uden line) - og med ryggen/siden til dommeren, på det sted dommeren anviser.
 • HF melder "klar" til dommeren.
 • Dommeren giver tegn (nikker "ok").
 • HF kommanderer "giv hals".
 • Dommeren siger "tak" efter cirka 10 glam.
 • Øvelsen er slut.

Hunden skal på kommando afgive 8 – 10 glam. Under øvelsen må der ikke foran hunden være personer inden for 100 m.


Øvelse 6:

"Afdækning"

Point: 6+10/10 = 7,0Tilladte kommandoer: ”Dæk”. Animeringer er ikke tilladte.

 • HF stiller sig med hunden på det sted som dommeren anviser.
 • HF melder "klar" til dommeren.
 • HF ser på dommeren.
 • Dommeren giver tegn (nikker "ok").
 • HF kommanderer "dæk".
 • HF ser på dommeren.
 • Dommeren giver tegn (nikker "ok").
 • HF går i skjul, anvist af dommeren.
 • Hunden skal være afdækket i 2 min.
 • Dommer/tidtager giver tegn (nikker "ok") til at HF kan kalde på hunden.
 • HF fløjter/kalder på hunden.
 • Hunden løber hen til HF.
 • Dommeren siger "tak"
 • Øvelsen er slut.

Hunden afdækkes på førerens kommando i frit terræn. Føreren går i skjul for hunden i en afstand af 50 m. Hunden skal herefter blive liggende i dækstilling i 2 minutter. Hunden fløjtes eller kaldes ind af føreren, der forbliver i skjul.


Øvelse 7:

"Sporsøg"

Point: 15+20/10 = 17,0Tilladte kommandoer: Alle kommandoer og animeringer kan frit anvendes.

 • HF ankommer med hunden i line, samt har sporline og evt. sporsele med.
 • HF melder "klar" til dommeren.
 • Dommeren siger "værsgo".
 • HF sætter hunden i gang med at opsøge sporet.
 • Den fundne genstand markeres ved håndsoprækning.
 • Sporet fortsættes, indtil dommeren siger "tak".
 • Øvelsen er slut.

 

Hunden skal opsøge sporet på blødt underlag mellem 2 tydelige markeringer med en indbyrdes afstand af 20 m og herefter følge sporet. Hunden skal opsøge sporet på baglinjen. Frisøg er tilladt. På sporet skal hunden påvise eller apportere en tabt genstand. Føreren spørges før start om hunden apporterer eller påviser. Det er en fejl, hvis hunden gør det modsatte. Ved påvisning skal denne være sikker. Hunden skal stoppe op, dække af, sidde eller stå, indtil føreren overtager. Hvis hunden går over genstanden anses denne for tabt. Sporet skal være uden skarpe knæk, men bør ikke være et ligeud spor. Sporet kan forløbe naturligt gennem terræn og indeholde buer undervejs. For at bestå kræves at sporet er gået og genstanden fundet af hunden.

 • Genstandens størrelse – ca. 10 x 15 cm.
 • Sporlængde – ca. 300 m.
 • Alder – ca. ½ time.


Øvelse 8:

"Rundering"

Point: 15+20/10 = 17,0Tilladte kommandoer: Alle kommandoer og animeringer kan frit anvendes.

 • HF ankommer med hunden i line.
 • Dommeren fortæller om banens begrænsninger (højre-, venstre-, eller midterlinjen samt baglinjen).
 • HF må gerne gå på baglinjen med hunden i line, før øvelsens start.
 • HF melder “klar” til dommeren.
 • Dommeren siger "værsgo".
 • HF løser hunden fra linen og sætter hunden i gang.
 • HF gør dommeren opmærksom på, at hunden har fundet noget. ”Min hund har fundet noget”/ håndsoprækning.
 • Dommeren giver tegn til at HF må løbe ud til hunden.
 • Derefter løber HF ud til hunden.
 • Hunden har fundet en figurant.
 • HF får hunden i ro, eventuelt på plads, dækket af, mens figuranten visiteres.
 • Hunden tages herefter i line.
 • Figuranten føres til dommeren med hunden på plads.
 • Dommeren siger "tak"
 • Øvelsen er slut.

Hunden skal på førerens kommando afsøge et forholdsvis åbent skovområde på ca. 75 x 250 m og her finde en helt eller delvis skjult person. Personen kan være stående eller siddende. Hunden skal selvstændigt tilkendegive fundet ved halsgivning og herunder bevogte personen. Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden.

Hvis hunden, efter at have erkendt figuranten, fjerner sig så langt fra figuranten, at denne ikke føler sig bevogtet, kan hunden ikke bestå og øvelsen afbrydes. Figuranten må ikke have øjenkontakt med hunden. Hunden skal bevogte figuranten, medens føreren foretager anholdelse og visitation af denne. Føreren skal vise, at hunden kan styres og herunder vise flere udslag. Hvis hunden i modvindsrundering går hurtigt frem til figuranten uden ret mange udslag og i øvrigt opfører sig korrekt ved figuranten, foretages ikke fradrag. Har føreren ikke tilstrækkelig kontrol over hunden under runderingen, kan den ikke bestå.Øvelse 9:

"Stop af stok bevæbnet person"

Point: 15+20/10 = 17,0Tilladte kommandoer: ”Stop manden” - ”Slip” - ”På Plads” - ”Fremad Gå”. Animeringer er ikke tilladte.

 • HF ankommer med hunden i line.
 • HF informerer dommeren om hunden slipper på passiv eller kommando.
 • HF melder "klar" til dommeren.
 • Dommeren siger "værsgo".
 • HF går patrulje gang ad aftalt sti.
 • Figuranten kommer frem fra et skjul.
 • HF anråber figuranten Halløj De der - stop eller jeg slipper min hund - stop eller jeg slipper min hund".
 • Hunden løses fra sin line stop manden”.
 • Figuranten flygter - vender om mod hunden - og tildeler et par lette slag med en stok, når hunden har bidt sig fast i ærmet.
 • Når dommeren giver tegn (klap på skulderen, ”værsgo”) løber HF ud til hund og figurant.
 • HF afvæbner figuranten og træder et skridt tilbage.

 • Hunden slipper på kommando:
  • HF kommanderer "slip" mens hunden er i ærmet og "plads" når hunden har sluppet ærmet.
 •  Hunden slipper på passiv:
  • HF kommanderer "plads".

 • Hunden afdækkes evt., mens HF visiterer figuranten.
 • Hunden tages herefter i line og figuranten indtransporteres til dommeren under kommando af HF. Kommando til figurant ”fremad gå”. HF går cirka 5 meter bag figuranten under indtransporten.
 • HF anmoder dommeren om, at overtage figuranten.
 • Dommeren siger "tak"
 • Øvelsen er slut.

Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelsesærme på men og med en ca. 1 cm tyk og passende lang stok i modsatte hånd. Stokken kan være en ”slagstok - læder” Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop. Føreren skal straks efter anråbet standse op og afvente tegn fra kåringsmanden, før føreren må løbe frem til sin hund. Kåringsmanden skal straks efter, at hunden har bidt sig fast i personens beskyttede arm, give tegn til føreren. Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder. Når hunden er ca. 20 m fra personen, vender denne omkring og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden, som frygtløst skal bide sig fast i personens beskyttede arm. Personen tildeler hunden 2 lette slag mod hundens ryg eller sider. Hvis hunden viger i forbindelse med truslen eller slipper efter første stokkeslag, skal personen fortsætte sin truende adfærd. Hvis hunden igen viger eller slipper, kan hunden ikke bestå og øvelsen afbrydes. Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel. Føreren kan vælge at lade sin hund slippe ved passiv figurant eller at lade sin hund slippe på kommando. Såfremt personen er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. I bevogtningsfasen skal hunden forblive foran personen, afdækket, siddende eller stående. Fastholder hunden sit bid, skal den straks slippe på kommando fra føreren. Vil hunden ikke slippe på kommando, kan den ikke bestå. Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden. Stokken skal afleveres til kåringsmanden. Kommandoer afgivet efter hunden har sluppet, ”dæk”- eller ”på plads” kommandoer, der ikke efterkommes, medfører fradrag.


Øvelse 10:

"Stop af pistolbevæbnet person"

Point: 15+20/10 = 17,0Tilladte kommandoer: ”Stop manden” - ”Slip” - ”På Plads” - ”Fremad Gå”. Animeringer er ikke tilladte.

 • HF ankommer med hunden i line.
 • HF informerer dommeren om hunden slipper på passiv eller kommando.
 • HF melder "klar" til dommeren.
 • Dommeren siger "værsgo".
 • HF går patrulje ad aftalt sti.
 • Figuranten kommer frem fra et skjul.
 • HF anråber figuranten "Halløj De der - stop eller jeg slipper min hund - stop eller jeg slipper min hund".
 • Hunden løses fra sin line stop manden”.
 • Figuranten flygter - figuranten affyrer et pistolskud mod hunden, når hunden er cirka halvvejs mellem HF og figurant.
 • Når skuddet affyres, skal HF gå i skjul, evt. sætte sig på knæ hvis der ikke er noget skjul i nærheden.
 • Når hunden har bidt sig fast i ærmet råber HF til figuranten (stadig fra sit skjul) "Smid pistolen og ræk hånden i vejret".
 • Når figurantens hånd er i vejret, løber HF ud til hund og figurant.
 • HF samler pistolen op og træder et skridt tilbage. (Hvis det f.eks. regner og der er mudret, kan HF få at vide fra dommeren inden øvelsen startes, at dommeren har aftalt med figuranten, at figuranten IKKE skal smide pistolen, men at figuranten istedet putter pistolen i lommen).


 • Hunden slipper på kommando:
  • HF kommanderer "slip" mens hunden er i ærmet og "på plads" når hunden har sluppet ærmet.

 

 • Hunden slipper på passiv:
  • HF kommanderer "på plads".

 

 • Hunden afdækkes evt., mens figuranten visiteres.
 • Hunden tages herefter i line.
 • Figuranten indtransporteres til dommeren med hunden på plads, kommando til figurant fremad gå”.
 • Dommeren siger "tak"
 • Øvelsen er slut.

Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelsesærme på armen og med en pistol i modsatte hånd. Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop. Når hunden er halvvejs ude ved personen, afgiver denne 1 skud mod hunden, som frygtløst skal fortsætte og bide sig fast i personens beskyttede arm. Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel. Hundeføreren, skal efter skuddet søge dækning. Føreren skal beordre personen til at slippe pistolen og række den frie hånd i vejret. Personen lægger pistolen i sin lomme og viser tegn på overgivelse ved at række hånden i vejret. Føreren må herpå løbe frem til sin hund. Føreren kan vælge at lade sin hund slippe ved passiv figurant eller at lade sin hund slippe på kommando. Såfremt personen herefter er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. I bevogtningsfasen skal hunden forblive foran personen, afdækket, siddende eller stående. Fastholder hunden sit bid, skal den straks slippe på kommando fra føreren. Vil hunden ikke slippe på kommando, kan den ikke bestå. Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden. Pistolen afleveres til kåringsmanden. Kommandoer afgivet efter hunden har sluppet, ”dæk” eller ”på plads”- kommandoer, der ikke efterkommes, medfører fradrag.