Øvelse 7 - konkurrenceprogram K klasse

ØVELSE 7: GERNINGSSTED KRIMINALKLASSEN
Tid: 20 min. Point: 40 Appel: 10/10
6 genstande à 5 point. Arbejdet 10 point.
Størrelse: 20 x 20 m eller tilsvarende antal kvadratmeter.
Alder: Indtil 3 timer.
Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placeret/
nedgravet.
Genstandene kan være af forskelligt materiale og må ikke være mindre end
2 x 2 cm eller af en længde på 7 cm. Det samlede overflademål må ikke være
mindre end 8 cm².