Øvelse 7 - konkurrenceprogram V klasse

ØVELSE 7: GERNINGSSTED VINDERKLASSEN
Tid: 25 min. Point: 40 Appel: 10/10
6 genstande à 5 point. Arbejdet 10 point.
Størrelse: 25 x 25 m eller tilsvarende antal kvadratmeter.
Alder: Indtil 4 timer.
Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placeret/
nedgravet.
Genstandene kan være af forskelligt materiale og kan være mindre end
2 x 2 cm.