Konkurrenceprogram - fællesbestemmelser

FÆLLESBESTEMMELSER.
Øvelserne udføres under kommando.
Der er kun ét forsøg i øvelserne.
Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under ”fri ved fod” eller i line.
Mellem øvelserne må hunden roses og belønnes kortvarigt.
Alle øvelser udføres uden line – ”fri ved fod”.
Venstrehåndede må føre hunden på deres højre side.
Føreren må ikke gå med linen i hånden under øvelserne.
Kun de i programmet anførte kommandoer må anvendes.
Ønsker føreren af tjenstlige årsager at anvende en anden kommando end den tilladte, meddeles dette forud til dommerne.
Samme kommando skal benyttes gennem hele øvelsen.
Under øvelserne må føreren ikke animere hunden på nogen måde.
Øvelserne skal tilrettelægges, så der ikke opstår unødige forstyrrende ting undervejs.
Bedømmelse:
Benyttes ikke tilladte kommandoer medfører det fradrag.
For hver ekstra kommando eller animering fratrækkes 1 point.
For ekstra kommando og samtidig animering fratrækkes 1,5 point.
Æresrunder (hunden går rundt om føreren) bedømmes efter størrelse fra 0,3 til 0,5 point.
Skævtsidninger bedømmes efter størrelse fra 0,1 til 1 point.
Sætter hunden sig ikke fradrages 0,5 point.