Områdemøde d. 31. marts i Taastrup

Kære Skovboere

Jeg minder om, at der er områdemøde d. 31. marts kl. 19.00, og det afholdes i:

Taastrup Medborgerhus
Taastrup Hovedgade 71
2630 Taastrup
Lokale: Suiten

Alle områdets medlemmer er velkomne, og der skal vælges ny områdeleder og ny suppleant, så mød op og gør din indflydelse gældende.

Invitation og dagsorden kan findes her: https://phomraade6.dk/Nyheder/289/. Bemærk dog, at Mikkel Olsen ikke genopstiller uagtet at det fremgår af dagsordenen. Vel mødt.