Prøvekåring

Fredag d. 26. august afvikles prøvekåring i Skovbo kl. 15.00. Tilskuere og heppere er som altid velkomne - og et stort pøj-pøj til Torben Alrik, Niklas Mejlhart, Moffe og John Buller Nielsen herfra.